بچه بسیجی های تایبادی

بسیج لشکر مخلص خداست.

بچه بسیجی های تایبادی

بسیج لشکر مخلص خداست.

۲ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده استدر ذهن هر یک از معتکفین، ممکن است سوالاتی پیرامون مسائل مرتبط با اعتکاف به وجود بیاید، که نیاز به یافتن پاسخ برای آن ها را احساس کنند. به جهت رفع شبهه پیرامون موضوعات مختلف، تعداد زیادی از این سوالات، از مراجع عظام تقلید مورد پرسش واقع شده و در نتیجه از سوی آنان پاسخ هایی داده شده است. حال، تعدادی از استفتائاتی که از مقام معظم رهبری، درباره مسائل مرتبط با اعتکاف انجام گرفته است را از نظر می گذرانیم.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۰۹
بسیجی تایبادی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۰۳
بسیجی تایبادی